مرور برچسب

پنبه کاتیونی

پنبه کاتیونی چیست؟

جامه پوش: در روند رنگرزی منسوجات، چالش های مهمی وجود دارد که از جمله آنها می توان به تمایل جذبی رنگینه، ثبات رنگ، انعطاف پذیری رنگ و آماده کردن دوباره رنگ براساس تقاضای مصرف کننده اشاره کرد. شیمی کاتیونیزاسیون تحت عنوان REACH ثبت شده است.…