مرور برچسب

پنبه پیما

پنبه پیما چیست؟

جامه پوش: پارچه ها و الیاف پنبه ای، گونه های مختلفی دارند که هر کدام دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. در میان گونه های پنبه، پنبه سی آیلند (Sea Island)، پنبه مصری (Egyptian)، پنبه آپلند (Upland) و پنبه پیما (Pima) از ویژگی های برتر و ممتازی…