مرور برچسب

پنبه استریل

مقایسه پنبه خالص با پنبه تمیز و استریل شده

جامه پوش: هنگام در نظر گرفتن نوع پنبه مورد استفاده در کاربردهایی مثل منسوجات بی ‌بافت تبدیل شده به محصولات بهداشتی، چندین نکته وجود دارند که باید به آنها دقت کنید؛ مثل خالص بودن پنبه مورد استفاده، و یا تمیز و استریل شدن پنبه به صورت…