مرور برچسب

پشم هرکولان

شناخت پشم هرکولان

جامه پوش: شرکت نیوزیلندی TMC که صاحب فناوری ریسندگی Nuyarn است؛ به دلیل توسعه پشم هرکولان در فهرست فست کمپانی (Fast Company) مبتکرترین شرکت های جهان (World’s Most Innovative Companies) در سال 2022، رتبه ششم را به دست آورده است. پشم…