مرور برچسب

پروبیوتیک

خلاص شدن از آلرژی حیوانات خانگی با فناوری جدید

جامه پوش: Devan Chemicals، که از نوآوران در زمینه منسوجات به حساب می آید اخیرا یک فناوری برای تولید پارچه هایی که ضد آلرژی در برابر پوست و پشم ریزی توسط گربه‌ ها و سگ‌ ها است به راه انداخته است. روش Purissima یک راه‌ حل مبتنی بر پروبیوتیک و…