مرور برچسب

پروانه قاسمیان دستجردی

توصیه به حفظ زیرساخت‌های آموزش مجازی

جامه پوش: پروانه قاسمیان دستجردی مدرس دانشگاه و مدیر گروه رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ درباره از سرگیری کلاس‌های دانشگاه به‌صورت حضوری و نکات حائز اهمیت برای دانشگاهیان و دانشجویان کفت: در ابتدا باید به این نکته مهم اشاره کنم…