مرور برچسب

پرنده دوزنده

خیاطی، مهارت این پرنده عجیب است

جامه پوش: دنیا پر از عجایبی است که می توانند ما را شگفت زده کنند، مانند این پرنده دوزنده یا خیاط. این پرنده از خانوده گنجشک سانان است و برای لانه خود خیاطی می کنند. مرغ دوزنده بال‌های گرد کوتاه، دم کوتاه، پاهای قوی و منقار خمیده درازی…