مرور برچسب

پدر نساجی ایران

مردی که نگذاشت چرخ صنعت نساجی متوقف شود

جامه پوش: «حسن تفضلی» را پدر نساجی ایران لقب داده‌اند؛ مردی که سال ۱۳۱۳ نخستین کارخانه ریسندگی ایران را در شهر کاشان بنیان گذاشت و تا پایان عمر ۹۲ ساله‌اش نپذیرفت در بازار داخلی، نمونه پارچه خارجی باکیفیت‌تر وجود داشته باشد.…