مرور برچسب

پاریس

وقتی راز برندها فاش می‌شود!

جامه پوش: از لندن تا پاریس و برلین و از نیویورک تا میلان و مادرید تقریباً می‌توان گفت تمام ایام سال، اخباری از هفته‌های مد و تحولاتی که ایجاد کرده‌اند به گوش می‌رسد. اساساً صنعت فشن برای برخی کشورها حکم خبرسازترین عرصه را دارد و کنجکاوی…