مرور برچسب

پارچه چسبان

تولیدجوراب چسبان که فعالیت فرد را تشخیص می دهد

جامه پوش: محققان MIT اخیراً منسوجات هوشمندی را تولید کرده اند که جزء پارچه های راحت و چسبان هستند. این پارچه هوشمند، نحوه حرکت فرد را حس می کند. از این رو می تواند فعالیت های مختلف فرد منجمله راه رفتن، دویدن و پریدن را تشخیص دهد. آنها…