مرور برچسب

پارچه پنبه

رنگرزی ساده یا رنگرزی گرهی: تفاوت در چیست؟

جامه پوش: رنگینه های پارچه و لباس هر دو یک هدف دارند و آن چیزی نیست جز رنگرزی ساده. با این حال تفاوت های قابل توجهی بین آنها وجود دارد که خود را در طول عمر یک رنگ و مناسب ترین نوع رنگ برای هدف مورد نظر نشان می دهند. اما برای اینکه واقعاً…