مرور برچسب

پارچه های چهارخانه

محبوب هایی که هرگز از مد نمی افتند

جامه پوش: ممکن است در پاره ای از اوقات، درک و پیش بینی اینکه صنعت مد چه مسیری را طی خواهد کرد، ساده و آسان نباشد. یک تکه از لباس ممکن است روزی منحصر به فرد و مد روز باشد و روز بعد به عنوان لباس دورریختنی در نظر گرفته شود. برای بسیاری از…

انواع بسته بندی پارچه در صنعت نساجی

جامه پوش: بسته بندی پارچه در صنعت نساجی، نقش مهمی در تا کردن پارچه به شکلی صحیح دارد. پارچه ها در اشکال مختلفی بسته بندی می شوند؛ لذا در این مقاله قصد داریم تا درباره انواع روش های مختلف بسته بندی پارچه ها صحبت کنیم. انواع بسته بندی های…