مرور برچسب

پارچه متقال

حکایت عاشقانه خانه بروجردی ها

جامه پوش: حکایت عاشقانه سیدمهدی بروجردی که دلباخته دختر سیدجعفر طباطبایی بود، شروع داستان ماست. داستان سازه‌ای که معشوق برای خوشامدگویی به نوعروسش دستور ساخت آن را صادر نمود، غافل از آنکه ساخت آنچه برای عروسش می‌خواست چیزی حدود 18…