مرور برچسب

پارچه فاستونی

واردات، بلای جان تولیدکننده پارچه

حدود 13 سال پیش، کارخانه‌ی ایران مرینوس وارد عرصه تولید چادر مشکی ایرانی شد اما خیلی زود عطای تولید را به لقایش بخشید و از گود بازی کنار رفت، آن زمان دلارهای نفتی و تمایل به واردات حکمرانی می‌کرد و ساز تحویل نگرفتن تولید کوک بود. سازی که…