مرور برچسب

پارچه دستبافت

روئین، دهکده نساجی کشور

زنان هنرمند روستای روئین روزانه به‌طور میانگین ۳٠٠ مترمربع پارچه دستبافت تولید می‌کنند، روئین یکی از روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی در شهرستان اسفراین است که به دهکده نساجی کشور معروف شده است. این روستا ۱۲٠ بافنده دارد که…