مرور برچسب

ویدا توحدی

بازگشایی موزه پس از ۱۳ سال تعطیلی

جامه پوش: شاید پارچه‌ها و لباس‌های قدیمی موجود در موزه‌ها یا هر کدام از گنجینه‌های شخصی و عمومی، از آسیب‌پذیرترین آثار بر جای مانده از تاریخ باشند. در این میان، حفاظت و مرمت به موقع هر کدام از این آثار به نوبه خود از اهمیت بسزایی برخوردار…

لزوم توجه به هنرهای سنتی ایران

جامه پوش: هنرهای دستی و سنتی با دارا بودن ریشه‌های عمیق در باورها، عادات، آداب ‌و همچنین رسوم مردمان مناطق مختلف کشور، دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارتقاء فرهنگ بومی و محلی بوده و نقش بسزایی در بازنمایی تمدن غنی کشورمان ایفا می‌کند.…