مرور برچسب

وزارت ورزش جوانان

نهادهای نظارتی در کجای این چرخه ایستاده اند؟

جامه پوش: لباس رسمی کاروان ورزش ایران، حذف شد و ورزشکاران‌ تنها از ستِ ورزشی در مراسم افتتاحیه استفاده خواهند کرد، خبری کوتاه که توسط دبیر کل کمیته ملی المپیک اعلام شد اما هزاران سئوال در ذهن کارشناسان، طراحان حوزه مد و عموم مردم باقی…