مرور برچسب

ورزشکاران بریتانیایی

مدال‌های رنگارنگ بریتانیایی ها در المپیک توکیو با لباس‌های نانو

جامه پوش: شرکت هایدال با کمک شرکاء دانشگاهی و صنعتی به توسعه پوشاک ورزشی نانویی کمک کرده بود، البسه‌ای که توسط ورزشکاران بریتانیایی در المپیک توکیو مورد استفاده قرار گرفت و مدال‌های متعددی برای آن‌ها به ارمغان آورد. گروه مواد پیشرفته…