مرور برچسب

واکسیناسیون کرونا

رشد صنعت پوشاک و نساجی در پسا‌کرونا

جامه پوش: هرچند هنوز بسیاری از کشورهای جهان با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه هستند اما به نظر می‌رسد با سرعت یافتن واکسیناسیون، برخی صنایع اقتصادی خود را آماده عبور از بحران کرونا می‌کنند. هرچند شیوع کرونا در ابتدا به سلامت جوامع مختلف…