مرور برچسب

واژه مد

کارکردهای واژه مد از دیدگاه روانشناسی

جامه پوش: مد واژه‌ای فرانسوی است که گاه در زبان محاوره به‌درستی به کار برده نمی‌شود اما از دیدگاه علم روانشناسی، مد، دارای پنج درجه از تعریف است: درجه اول: مد به مفهوم انتشار ناگهانی شیء یا ابزاری در یک جامعه. به‌طور مثال در قرن 16 با…