مرور برچسب

وام کرونایی

دردسر‌های وام کرونایی گریبان پوشاک را گرفت!

جامه پوش: حبیب طهماسبی رئیس اتحادیه خیاطان درخصوص مشکلات طراحان گفت: در بخش طراحی در جایگاه بسیار خوبی هستیم و به جرئت میتوان گفت که نیازی در این زمینه نداریم. مشکل اینجاست که به این طراحان بهایی داده نمی‌شود و از آن‌ها حمایت نمی‌شود. مشکل…