مرور برچسب

هزینه تولید

چگونه می توان هزینه تولید پوشاک را کنترل کرد؟

جامه پوش: در صنعت پوشاک، کنترل هزینه یا صرفه جویی در هزینه تولید پوشاک نقش مهمی در درصد کل سود حاصله از یک سفارش صادراتی پوشاک دارد. در این مقاله سعی داریم تا به برخی از روش ها و نکات مهم در کنترل هزینه تولید پوشاک بپردازیم. در صنعت…