مرور برچسب

هادی شاهوردی

کرباس پارچه ای فاخر؛ سوغات گردشگران نوروزی

جامه پوش: از قدیم الایام تاکنون، لباس سنتی به عنوان فرهنگ گویای هر منطقه همواره مورد توجه خاص گردشگران بوده است، در خراسان جنوبی نیز تنوع در رنگ و نوع پوشاک مردان و زنان قابل تأمل است، مندیل، ارقچی، چرقت، کرباس و شلیته پوشاک فاخر استان را…