مرور برچسب

نگین صالحی

رقابت سالم پوشاک داخلی و خارجی راهکار مقابله با قاچاق

جامه پوش: رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران با تأکید بر تسهیل شرایط کسب و کار گفت دامپینگ و تعرفه ترجیحی دو عامل تسهیل واردات پوشاک از ترکیه به ایران است. منصور تیرگر با انتقاد از عدم وجود آمار دقیق از واردات و تولید پوشاک گفت:…