مرور برچسب

نمونه گیری

دلایل ایجاد معضلات و تاثیرات آن بر تولید پوشاک

جامه پوش: بخش نمونه نخستین بخش صنعت پوشاک آماده است. نخستین کار این بخش، ساخت نمونه براساس توصیه های خریدار است. در هنگام ساخت نمونه مشکلات زیادی به وجود می آید که خود می توانند باعث به وجود آمدن مشکلاتی دیگر در کلیه فرآیندهای تولید یک…