مرور برچسب

نمایشگاه تکزبیشن

آیا نمایشگاه تکزبیشن بین المللی می شود؟

جامه پوش: نمایشگاه پارچه و اکسسوری تکزبیشن استانبول (Texhibition Istanbul) از تاریخ ۸ لغایت ۱۰ مارچ ۲۰۲۳ در سالن های نمایشگاهی مرکز تجارت جهانی استانبول معروف به IFM برگزار گردید. این نمایشگاه با تمرکز بر پارچه و اکسسوری شاهد سومین دوره…