مرور برچسب

نمايشگاه بين‌المللی آيسف

آيسف ترکیه به روایت تصویر

جامه پوش: شصت و چهارمين نمايشگاه بين‌المللی آيسف يکی از نقاط قوت صنعت کفش ترکيه به شمار می رود، اين نمايشگاه با انجام مجموعه‌ای از اقدامات دوباره به معيارهای عادی بازگشت و ميزبان غرفه‌داران و بازديدکنندگان بود. در مدت زمان برگزاری نمايشگاه،…