مرور برچسب

نقش رسانه ها در هنر-صنعت فشن

نقش رسانه در صنعت مد و برندها

نقش رسانه ها در هنر-صنعت فشن انکار نشدنی است. چه بسیار برندهایی که پیش از حضور در بازار از طریق رسانه ها مخاطب خود را پیدا کرده و آماده ارایه به بازار شدند و چه بیشتر برندهایی که با عدم حضور به موقع و مناسب در رسانه ها نام خود را از ذهن…