مرور برچسب

نساجی، پوشاک،

اولویت‌های سه گانه صمت در 1400

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وعده داد که در سال جاری ۳.۴ میلیارد دلار داخلی سازی انجام و پنجمین میز داخلی سازی صنعت خودرو به زودی برگزار شود. مهدی صادقی نیارکی در یک برنامه تلویزیونی گفت: توسعه و تعمیق ساخت داخل با…