مرور برچسب

نخ و پشم

از الیاف تا پارچه؛ نگاهی به آسیب های جهانی

جامه پوش: یک لباس در طی سفر خود از الیاف خام تا بازار خرده فروشی، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد. پیگیری داده های این مراحل برای مقابله با اثرات زیست محیطی و اجتماعی مد بسیار مهم است. برای تولید یک لباس ابتداً مواد خام به الیاف تبدیل می…