مرور برچسب

نخ و نگاه هیما

همراهی کشورهای اکو در نمایشگاه نخ و نگاه هیما

جامه پوش: همراهی کشورهای عضو اکو در این دوره از نمایشگاه اتفاق مبارکی است و هنرمندان شاخص بسیاری در این بخش بدون داوری اولیه با آثارشان به نمایشگاه راه پیدا کرده‌اند که در حال حاضر بیشترین آثار این بخش از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و…