مرور برچسب

نخ های ویسکوز

تولید نخ سازگار با شرایط اقلیمی

جامه پوش: نخ AeoniQ متعلق به شرکت HeiQ یک نخ سلولزی با کارآیی بالاست که از الیاف جدید مشتق شده از بیوپلیمرهای سلولزی نسل سوم تولید می شود؛ این نخ در حال حاضر مراحل تولید آزمایشی قبل از تجاری سازی انبوه را پشت سر می گذارد. شرکت HeiQ که…