مرور برچسب

نخل طلا

نخل طلا کن روی فرش قرمز

جامه پوش: یکی از این نشانه‌های مهم حوزه مد و لباس در معتبرترین رویداد سینمایی جهان دکمه سردست مهمانی بود که تصویر آن در قاب دوربین‌ها ماندگار شد. یکی از حاضران در جشنواره کن با دکمه سردست شبیه جایزه نخل طلا روی فرش قرمز آمده بود و البته این…