مرور برچسب

نحوه شستن لباس های سفید

نحوه شستن لباس های سفید

جامه پوش: سفید نگه داشتن لباس های سفید واقعاً سخت است. شاید شما هم ملحفه ها، ژاکت ها و بلوزهای سفید خود را بعد از اینکه تغییر رنگ داده اند دیگر مورد استفاده قرار نداده اید؛ چرا که واقعاً خروج از خانه با یک تیشرت سفید که با مرور زمان زرد…