مرور برچسب

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

عدم الحاق به FATF بازار صادرات را از تولید کننده پوشاک گرفته است

جامه پوش: عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ضمن تشریح وضعیت تولید و صادرات پوشاک ایرانی گفت که قاچاق پوشاک در حال جان گرفتن است. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: تولیدکنندگان پوشاک به دلیل…