مرور برچسب

نانوسیلیکات

تحول پوشاک ورزشی با استفاده از فناوری نانو

جامه پوش: دستیابی به محصولات ورزشی با عملکرد و بازده بهبودیافته جزء اهداف تولیدکنندگان به شمار می‌آید و در این میان فناوری نانو راههای جدیدی را برای تولید پوشاک ورزشی کاربردی ایجاد کرده است. در اینجا اطلاعاتی کلی درمورد کاربرد فناوری نانو…