مرور برچسب

نامیران

نامیران سروی به قدمت زردوزی

جامه پوش: تابلوی «نامیران» رونمایی‌شده در دومین جشنواره نخ و نگاره هیما، اثری فاخر از زردوزی ایرانی روی یک پارچه قدیمی و برگرفته از نقش یک پته قدیمی مرتبط با دوره زندیه است. زینب‌سادات عارفی خالق این تابلو که در عین حال بالغ بر 30 تابلوی…