مرور برچسب

نازیسم

مرد چشم آبی که مُد را جنون آمیز می دانست

جامه پوش: هیتلر همواره صنعت مد را مورد حمله قرار می‌داد، او بخش هایی از کتاب "نبرد من" را به "مضرات جنون مد" بین جوانان آلمانی اختصاص می‌دهد. آدولف می‌گوید لباس باید در خدمت جوانان باشد و شیوه لباس‌پوشیدنشان باید با این‌هدف هماهنگ شود.…