مرور برچسب

میکروسکوپی

بازگشایی موزه پس از ۱۳ سال تعطیلی

جامه پوش: شاید پارچه‌ها و لباس‌های قدیمی موجود در موزه‌ها یا هر کدام از گنجینه‌های شخصی و عمومی، از آسیب‌پذیرترین آثار بر جای مانده از تاریخ باشند. در این میان، حفاظت و مرمت به موقع هر کدام از این آثار به نوبه خود از اهمیت بسزایی برخوردار…