مرور برچسب

میز ثبت برند

راه‌اندازی میز خدمت ثبت برند در اتاق تهران

جامه پوش: معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران از راه‌اندازی میز خدمت ثبت برند در اتاق تهران خبر داد. اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: فرآیند عملکردی میز خدمت ثبت برند با استفاده از متدهای…