مرور برچسب

مک‌‌‌کینزی»

برندهایی که زندگی می بخشند

جامه پوش: برند در حال رشد «فارفچ» درحال ایجاد پلی بین فرهنگ مد و تکنولوژی است. بر همین اساس، این برند از راه‌حل‌های مبتنی‌بر پایداری استفاده می‌کند و به‌طور مداوم راه‌های جدید برای ایجاد یک تجربه مشتری هماهنگ با نوآوری روز را امتحان می‌کند.…