مرور برچسب

موتورسیکلت

شلوار جین ایربگ دار برای محافظت از موتورسواران

جامه پوش: برای محافظت بیشتر در هنگام تصادف با موتورسیکلت چندین شرکت در حال توسعه فناوری کیسه هوا برای موتورسیکلت ها هستند از جمله یک شلوار جین بادی که برای محافظت از پاهای موتورسوار طراحی شده است. محاصره راننده یا مسافر در اتومبیل در…