مرور برچسب

مواد پلاستیکی

فن آوری های گیاهی Moonlight در صنعت نساجی

جامه پوش: شرکت Moonlight Technologies به تازگی 5 فناوری جدید، پایدار و مبتنی بر گیاه را عرضه کرده است. این شرکت مستقر در نیویورک، ماموریت اصلی خود را استفاده از قدرت های طبیعی برای خلق جهانی پایدارتر، ایمن تر و سالم تر از طریق خلق نوآوری…