مرور برچسب

مواد قلیایی

خواص الیاف پشمی

جامه پوش: پشم یک نوع الیاف پروتئینی است که از گوسفند به دست می آید. انواع مختلف پشم وجود دارد که در بین آنها پشم مرینوس بهترین نوع است؛ زیرا طول آن مناسب است. اکثر الیاف پشمی از ظرافت خوبی برخوردارند و اکثراً به صورت طبیعی مجعد هستند.…