مرور برچسب

مواد اولیه پوشاک

تحقق ۱۵ هزار شغل با احداث شهرک صنعتی پوشاک

جامه پوش: با بهره‌برداری از شهرک تخصصی پوشاک تهران که براساس نیاز داخلی طراحی شده و سراسر زنجیره پوشاک را شامل می‌شود، ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم در این استان مشغول به کار می‌شوند. ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی یکی از رویکردهای رایج…