مرور برچسب

مهپاره اکبری

لباس ما، هویت ماست

جامه پوش: مهپاره اکبری، هنرمند پیشکسوت عرصه پوشاک اقوام ایرانی می‌گوید تجلیل در هر مقطعی برایم ارزشمند بوده اما باید برای آرامش و آسایش هنرمندان پا به سن گذاشته، قدم‌های بزرگ‌تر برداشته شود. مهپاره اکبری، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و از…