مرور برچسب

ملیحه تمدن یزدیان

طراحان لباس آشنایی با رودوزی مناطق مختلف ندارند

جامه پوش: یک پژوهشگر صنایع‌دستی گفت: متاسفانه رسانه ملی در خصوص معرفی، تبلیغ و گسترش این موضوع و پیشبرد فرهنگ و هویت ایران اقدامی انجام نمی‌دهد و می‌توان گفت ارتقاء فرهنگ در پایین‌ترین اولویت‌های رسانه ملی قرار گرفته است. ملیحه تمدن…