مرور برچسب

مفاصل پا

بایدها و نبایدهای انتخاب کفش

جامه پوش: انتخاب کفش مناسب سبب کاهش مشکلات مربوط به پا و محافظت از پا و مفاصل پا شده و در نتیجه انجام فعالیت‌های روزمره برای اشخاص ساده‌تر می‌شود، سهولت در انجام فعالیت‌های جسمانی و جلوگیری از بروز آسیب‌دیدگی می‌شود. کفش مناسب سبب کاهش…