مرور برچسب

مغازه

تماشاگرانی که قدرت خرید ندارند

کفش و لباس در سبد هزینه های زندگی هر روز کم رنگ تر و کم رمق تر می شوند. گزارشی از سوی نهادی وابسته به وزارت رفاه منتشر شده است که نشان می دهد از سال 1390 تا سال 1398 متوسط خرید لباس و کفش میان ایرانیان افزایش داشته است و از 600 هزار…