مرور برچسب

معصومه پودینه

شهر ملی خامه‌دوزی نیازمند نمادسازی است

جامه پوش: هنرمند عرصه خامه‌دوزی در استان سیستان و بلوچستان می‌گوید شهر ادیمی این استان به‌عنوان شهر ملی خامه‌دوزی نیازمند نمادسازی و ساخت موزه در این حوزه است. معصومه پودینه هنرمند عرصه خامه‌دوزی در استان سیستان و بلوچستان درباره…